OFV Statistikk er det ledende statistikkverktøyet for bilbransjen og relaterte virksomheter. Dersom du ikke har tilgang til OFV Statistikk, eller dersom du ønsker tilgang, må du inngå en signert avtale for å få dette. Det finnes en rekke ulike tilganger man kan tegne abonnement på i OFV Statistikk.

Registreringstallene for alle kjøretøygrupper er hentet fra Statens vegvesen, Autosys, og bearbeidet av OFV.

Ta kontakt med oss på firmapost@ofv.no så skal vi hjelpe til med å finne den beste løsningen for deg, slik at du kan komme raskt og effektivt i gang.