Vårt nye verktøy OFV Statistikk har erstattet den gamle registreringsstatistikken. De fleste av våre kunder og brukere har tatt i bruk det nye statistikkverktøyet. Dersom du ikke har fått tilgang til nye OFV Statistikk, eller dersom du ønsker tilgang, må du inngå en signert avtale for ditt abonnement.

Registreringstallene for alle kjøretøygrupper er hentet fra Statens vegvesen, Autosys, og bearbeidet av OFV.

Ta kontakt med oss på firmapost@ofv.no så skal vi hjelpe deg med å komme raskt og effektivt i gang.